Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR)

Schema de Granturi din cadrul
Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
~ Runda I ~

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Componenta C.15 – Educație

Reforma 3 – Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Investiția 4 – Sprijinul unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

       Beneficiarii sunt cei 330 elevi de nivel gimnazial (V-VIII).

Grupul țintă principal al proiectului este format din: (Grupul țintă prezintă grupul total eligibil din care ne vom extrage beneficiarii direcți!)

- 40 elevi din clase de nivel gimnazial grupați pe nivel de studiu, în risc de abandon școlar care au rezultate scăzute la învățătură, prezență scăzută la școală, au un istoric școlar de sancțiuni sau au repetat cel puțin un an școlar;

Alte grupuri țintă implicate:

- 12 cadre didactice

- 20 părinți

Beneficiarii direcți ai proiectului (vor participa direct la activități) vor fi 40 de elevi ai claselor V- VIII în fiecare an școlar. Situația școlară, educațională, socială si financiară a acestora este una precară, din cauza nivelului scăzut de educație din familie, dar și faptul că provin din familii dezorganizate și medii defavorizate. Elevii sunt cu vârste cuprinse între 11-14 ani.

Beneficiari direcți sunt de asemenea 20 de părinți implicați în activități de educație parentală. Aceștia au următoarele caracteristici:

- 90 % au doar studii gimnaziale

- 90% sunt șomeri

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi ceilalți elevi ai școlii noastre, cadrele didactice ale unității școlare, părinții elevilor implicați în proiect, membrii comunității locale, partenerii educaționali. Comunitatea va fi cea care va beneficia de rezultatele proiectului, prin copii bine pregătiți ,,comportamente îmbunătățite”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

Proiectul  POCU - Hai la şcoală! O şansă pentru viitor!

          Proiectul POCU 74/6/18 – programul „Şcoala pentru toţi” se va derula pe o perioadă de trei ani de la semnarea contractului, respectiv 2018- 2021. Acesta are un buget în sumă de 9.025.786,88 lei. 

Beneficiarul este Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, iar parteneri sunt Primăria Municipiului Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociaţia Aladin Deva, precum şi Liceul Tehnologic din Crişcior, Liceul Tehnologic Ovid Densuşianu din Călan, Colegiu Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani şi Şcoala Gimnazială Nr. 6 din Vulcan.  

Proiectul se adresează persoanelor provenite din şase categorii de grupuri ţintă, iar obiectivul general al proiectului este de a  dezvolta un program integrat de educaţie,  pentru  diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sau  abandon şcolar în judeţul Hunedoara, prin: măsuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, metode şi instrumente de educaţie corectivă de tip a doua şansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu şcoala), îmbunătăţirea competenţelor a 260 resurse umane/ persoane care desfăşoară activităţi educative adresate grupurilor cu risc educaţional şi prin creşterea nivelului de  informare/ conştientizare/ implicare a comunităţii locale în ceea ce priveşte reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

De-a lungul implementării proiectului, la Şcoala Gimnazială Nr. 6 din Vulcan, se desfășoară activități de tip ”școală după școală”, fiind integrați 45 preșcolari, 90 elevi din învățământul primar, 90 elevi din învățământul gimnazial și 40 cursanți ai programului ADS

Elevii beneficiari primesc o mesă caldă pe zi, timp de cinci semestre în regim de catering, iar cursanții ADS sprijin financiar acordat lunar în valoare de 100 de lei timp de nouă luni. De asemenea s-au format două grupe de copii care beneficiază de dezvoltarea abilitaţilor artistice şi sportive în cadrul unor ateliere artistice amenajate şi dotate cu material specific (30 de kituri  cuprinzând acuarele, pânză, pensule, hârtie, aţă, ace). Anual, vor fi organizate şi realizate expoziţii cu rezultatele obţinute de copii în atelierele artistice înființate în cadrul proiectului.

 Participarea elevilor cu plăcere și interes la activitățile desfășurate au condus la creșterea stimei de sine și rezultate bune la învățătură și purtare.

 

Activități derulate în anul școlar 2018-2019

GT ADS Siszmann Eniko           GT1 - Preșcolar - Popescu Corina           GT1 - Primar - Cîmpian Rozalia          

GT1 - Gimnazial - Moiș Marinela           GT2 - Preșcolar - Saierli Maria           GT2 - Primar - Cardaș Nocoleta        

GT2 - Gimnazial - Trif Lorena           GT3 - Preșcolar - Dieaconescu Georgeta           GT3 - Primar - Toncea Daniela Cristina          

GT3 - Gimnazial - Baciu Aurora           GT4 - Primar - Mandache Elena           GT4 - Gimnazial - Zorilă Coculeana          

GT5 - Primar - Tudoran Corina           GT6 - Primar - Stoica Corina          

© 2023 - www.scoavi.ro
Folosim cookie-uri proprii sau terțe pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare web. Dacă continuați să navigați, considerăm că acceptați utilizarea lor.  Accept  More information