Şcoala

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011   descărcare

Contractul Colectiv de Munca 2017   descărcare

Anul Școlar 2019-2020   descărcare

Structura anului scolar 2019-2020   descărcare

OMEN nr. 3027 completare ROFUIP 2018   descărcare

 

Cadre didactice

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar   descărcare

Metodologie mobilitate personal didactic 2020-2021   descărcare

Metodologie mobilitate personal didactic 2019-2020   descărcare

OMEN 3886 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea pers didactic de predare 2019-2020   descărcare

Ordinea etapelor de mobilitate 2018   descărcare

Documente inscriere grad didactic I 2018   descărcare

Documente inscriere grad didactic II 2018   descărcare

 

Elevi

OM 4742 din 10.08.2016 - statut elevi   descărcare                                Olimpiade și concursuri

Arhiva documente pt acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare noi 2019-2020 - Euro 200  descărcare

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

 Evaluare națională 2020:

EN II, IV, VI

Ordinul 4946 din 27.08.2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a  si a VI-a în anul școlar 2019-2020 descărcare

 

EN VIII

Centre examen EN 2020 - adrese descărcare

OMEC 4115 din 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 descărcare

ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României descărcare

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării descărcare

ORDIN nr. 4.916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 descărcare

OMEN nr. 4916 din 26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 descărcare

Anexa 2 OMECTS 4801 din 2010 metodologie evaluare nationala descărcare

Ordin MEN 3124 din 2017 elevi tulburar invatare descărcare

Programa Evaluarea Nationala Limba si literatura romana descărcare

Programa Evaluarea Nationala Matematica descărcare

Modele subiecte

 

Admitere liceu 2020:

HD Ghid admitere 2020 descărcare

ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 descărcare

Fisa Admitere 2020 descărcare

Fisa Admitere 2020 aptitudini descărcare

Fisa inscriere profesional 2020 descărcare

Fisa optiuni dual 20200 descărcare

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 descărcare

Ordinul MEC nr. 5532 din 11.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 4948 din 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 descărcare

Admitere învățământ profesional 2020:

ORDIN Nr. ............... din................... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021 descărcare

 

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

HD Ghid admitere 2019 descărcare

Admitere liceu 2019:

ORDIN Nr 4829 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 - 2020 descărcare

Admitere învățământ profesional 2019:

ORDIN Nr. 5031/2018 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 - 2020 descărcare

 Evaluare națională 2019:

EN II, IV, VI

ORDIN Nr. 4461/2018 din 27 august 2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018 - 2019 descărcare

 

EN VIII

ORDIN Nr. 4813/2018 din 29 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 descărcare

Modele subiecte

 

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

HD_Ghid admitere 2018   descărcare

ARONDAREA UNITATILOR SCOLARE LA CENTRELE ZONALE DE INSCRIERE PENTRU ADMITEREA 2018 - centre de inscriere   descărcare

          Admitere liceu 2018:

Ordinul MEN nr. 4794 din 31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019   descărcare

          Admitere învățământ profesional 2018:

Ordinul MEN nr. 4795 din 31.08.2017 privind organizarea desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019   descărcare

          Evaluare națională 2018:

Ordinul MEN nr. 4793 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 - Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 2017-2018   descărcare

4801_2010_Anexa_2_metodologie_EN   descărcare

Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a anul scolar 2017-2018   descărcare

Procedura privind egalizarea sanselor 2018   descărcare

Ordinul MEN nr. 4787 din 31.08.2017 privind aprobarea calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

 

          Având în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, în data de 26 iunie 2018 are loc „Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a”.
Această ierarhie va fi afişată public pentru o perioadă de 48 de ore:

Ierarhie pe județul Hunedoara descărcare

Perioada de afișare s-a terminat. Prin apăsarea butonului de descărcare ve-ți fi redirectionat(ă) către pagina principală.

© 2020 - www.scoavi.ro
Prin utilizarea acestui site acceptați utilizarea cookie-urilor pentru analiză, conținut personalizat și publicitate.  Accept  More information