ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2024

Evaluare națională

EN II, IV, VI

OMENCS nr. 3051 din 2016 + Anexa 1 Metodologie EN II IV VI descărcare

 

EN VIII

ORDIN nr. 6.155 din 31 august 2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024 descarcare

Modele de subiecte acces

Teste de antrenament acces

 

Admitere liceu / în învățământul profesional și dual, de stat

Adresa de email și telefon dedicate admiterii

E-mail: scoala6vulcan@yahoo.com          Telefon:  0254 570 130

 

.....................2023-2024 descărcare

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2023

Evaluare națională

EN II, IV, VI

MENCS nr. 3051 din 2016 + Anexa 1 Metodologie EN II IV VI descărcare

Ordinul 5.359/2022 M.Of. 902 din 13-sep-2022 descărcare

Manual administrare EN II IV VI descărcare

 

EN VIII

ORDIN 5241 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023 descarcare

OM 4730 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a descarcare

Anexa nr. 1 la OM 4730 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a descarcare

Modele de subiecte acces

Teste de antrenament acces

 

Admitere liceu / în învățământul profesional și dual, de stat

Adresa de email și telefon dedicate admiterii

E-mail: scoala6vulcan@yahoo.com          Telefon:  0254 570 130

 

ANEXE din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 descărcare

ORDIN nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 descărcare

ORDIN nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 descărcare

ORDIN nr. 5442 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 descărcare

ORDIN nr. 5443 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat descărcare

HD 2023-2024 Planul de masuri ADMITERE descărcare

Ordin 5439 din 2022 descărcare

Anexa 1 Calendar descărcare

Ghidul de admitere 2023 descărcare

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

Evaluare națională

EN II, IV, VI

ORDIN nr. 5.327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022- CalendarI descărcare

OMENCS nr. 3051 din 2016 + Anexa 1 Metodologie EN EN II IV VI descărcare

 

EN VIII

ORDIN nr. 5149 din 30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 descarcare

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022 descărcare

Centre de examen și centre de evaluare din județul Hunedoara pentru absolvenții clasei a VIII-a  - sesiunea 2022 descărcare

Modele de subiecte acces

Teste de antrenament acces

Lista notelor anonimizate înainte de contestații descărcare

Rezultate inainte de contestatii EN VIII 2022 acces

 

Admitere liceu / în învățământul profesional și dual, de stat

 

Adresa de email și telefon dedicate admiterii

E-mail: scoala6vulcan@yahoo.com          Telefon:  0254 570 130

 

Chestionar privind opțiunile elevilor de clasa a VIII-a 2022 acces

GRAFIC COMPLETARE OPȚIUNI ADMITERE LICEU 2021 descărcare

Ordinul ministrului educației nr. 5.150 din 2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023 descărcare

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 descărcare

Anexa I Metodologie admitere liceu 2011 descărcare

1 Fisa Admitere 2022 liceu descărcare

2 Anexa la Fisa Admitere 2022 aptitudini descărcare

3 Fisa unica inscriere profesional si dual 2022 descărcare

4 Fişa inscriere IP-ID rromi CES 2022 descărcare

Anexa Nr 5 OM 5150 2021 descărcare

Modele cereri echivalare certificari lingvistice descărcare

Hunedoara - Ghid admitere IX 2022 descărcare

Procedura ISJ HD privind repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a în a doua etapă, pe locurile din învățământul liceal descărcare

Candidaţi admiși din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN Judeţul HUNEDOARA descărcare

Candidaţi nerepartizați din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN Judeţul HUNEDOARA descărcare

Lista locurilor libere din județul Hunedoara - etapa a II-a de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 descărcare

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Evaluare națională

EN II, IV, VI

OME 3462 din 2021 evaluari II IV VI descărcare

ORDIN nr. 3.647 din 7 aprilie 2021 - Calendar descărcare

OMENCS nr. 3051 din 2016 + Anexa 1 Metodologie EN EN II IV VI descărcare

CNPEE Manual proceduri EN II IV VI descărcare

 

EN VIII

Ordin M.E. nr. 3744 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 descarcare

OME 3449 din 2021 simulare EN+BAC descarcare

Procedura desfasurare simulari examene nationale 2021 descarcare

OMEC 3472 din 2021 programe-examen-EN VIII 2020-2021 descarcare

Ordin 5455 din 2020 organizare desfasurare EN VIII 2021 descarcare

Anexa ordin 5455 din 2020 Calendar EN VIII 2021 descarcare

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011 descarcare

Procedura asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor descarcare

Întâlnire informativă cu diriginții claselor a VIII-a anul școlar 2020-2021 descărcare

Anexa OME 3237 partea I VIII descarcare

Programe scolare monitorul oficial acces

Modele de subiecte acces

Teste de antrenament acces

Subiecte și bareme Evaluare Națională - Limba și literatura română - 22 iunie 2021 descărcare

Subiecte și bareme Evaluare Națională - Matematică - 24 iunie 2021 descărcare

Cerere contestații descărcare

Rezultate finale după contestații EN clasa a VIII-a 2021 descărcare

Cerere vizualizare lucrări EN clasa a VIII-a 2021 descărcare

 

Admitere liceu / în învățământul profesional și dual, de stat

Adresa de email și telefon dedicate admiterii

E-mail: scoala6vulcan@yahoo.com          Telefon:  0254 570 130

 

Chestionar privind opțiunile elevilor de clasa a VIII-a 2021 acces

GRAFIC COMPLETARE OPȚIUNI ADMITERE LICEU 2021 descărcare

Brosura Admitere 2021 Hunedoara descărcare

ORDIN nr. 5.457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 descărcare

1. Modelul Fişei de înscriere în anul școlar 2021-2022 – admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat descărcare

2. Modelul Anexei la fişa de înscriere în anul școlar 2021-2022 – pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă descărcare

3. Modelul Fişei de înscriere în anul școlar 2021-2022 – în învățământul profesional și dual, de stat descărcare

4. Modelul Fişei de înscriere în anul școlar 2021-2022- pentru înscrierea în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă descărcare

5. Codificarea calificărilor pentru Fişa de înscriere în învățământul profesional și Fișa de opțiuni pentru înscrierea în învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare descărcare

OMEC 5457 admitere liceu 2021-2022 + anexe 1,2,4,5 descărcare

Anexa 3 ordin 5457 din 2020 Metodologie probe aptitudini descărcare

OMEC 3203 din 28 ianuarie 2021 modificare 5457 descărcare

Anexa I Metodologie admitere liceu 2011 descărcare

OMEC 5449 din 2020 admitere inv prof 2021 descărcare

OMEC 3337 modificare OMEC 5449 din 2020 - Calendar admitere învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 descărcare

OME nr. 3.721 din 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021—2022*) - CALENDAR ADMITERE LICEU descărcare

ORDIN nr. 3.775 din 6 mai 2021-CALENDAR ADMITERE IP SI IP DUAL descărcare

Procedura privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere a candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 descărcare

Procedura privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candicaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 descărcare

Procedura privind repartizarea computerizată și admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă descărcare

Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitereîn învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 descărcare

Candidati admisi pe scoala descărcare

Lista locurilor rămase neocupate din Județul HUNEDOARA acces

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

 

 Evaluare națională 2020:

EN II, IV, VI

Ordinul 4946 din 27.08.2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a  si a VI-a în anul școlar 2019-2020 descărcare

 

EN VIII

Centre examen EN 2020 - adrese descărcare

OMEC 4115 din 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 descărcare

ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României descărcare

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării descărcare

ORDIN nr. 4.916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 descărcare

OMEN nr. 4916 din 26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 descărcare

Anexa 2 OMECTS 4801 din 2010 metodologie evaluare nationala descărcare

Ordin MEN 3124 din 2017 elevi tulburar invatare descărcare

Programa Evaluarea Nationala Limba si literatura romana descărcare

Programa Evaluarea Nationala Matematica descărcare

Modele subiecte

 

Admitere liceu 2020:

HD Ghid admitere 2020 descărcare

ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 descărcare

Fisa Admitere 2020 descărcare

Fisa Admitere 2020 aptitudini descărcare

Fisa inscriere profesional 2020 descărcare

Fisa optiuni dual 20200 descărcare

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 descărcare

Ordinul MEC nr. 5532 din 11.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 4948 din 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 descărcare

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

 

HD Ghid admitere 2019 descărcare

Admitere liceu 2019:

ORDIN Nr 4829 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 - 2020 descărcare

Admitere învățământ profesional 2019:

ORDIN Nr. 5031/2018 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 - 2020 descărcare

 Evaluare națională 2019:

EN II, IV, VI

ORDIN Nr. 4461/2018 din 27 august 2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018 - 2019 descărcare

 

EN VIII

ORDIN Nr. 4813/2018 din 29 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 descărcare

Modele subiecte

 

 

ADMITERE și EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

HD_Ghid admitere 2018   descărcare

ARONDAREA UNITATILOR SCOLARE LA CENTRELE ZONALE DE INSCRIERE PENTRU ADMITEREA 2018 - centre de inscriere   descărcare

          Admitere liceu 2018:

Ordinul MEN nr. 4794 din 31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019   descărcare

          Admitere învățământ profesional 2018:

Ordinul MEN nr. 4795 din 31.08.2017 privind organizarea desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019   descărcare

          Evaluare națională 2018:

Ordinul MEN nr. 4793 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 - Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 2017-2018   descărcare

4801_2010_Anexa_2_metodologie_EN   descărcare

Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a anul scolar 2017-2018   descărcare

Procedura privind egalizarea sanselor 2018   descărcare

Ordinul MEN nr. 4787 din 31.08.2017 privind aprobarea calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

 

          Având în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, în data de 26 iunie 2018 are loc „Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a”.
Această ierarhie va fi afişată public pentru o perioadă de 48 de ore:

Ierarhie pe județul Hunedoara descărcare

Perioada de afișare s-a terminat. Prin apăsarea butonului de descărcare ve-ți fi redirectionat(ă) către pagina principală.

© 2023 - www.scoavi.ro
Folosim cookie-uri proprii sau terțe pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare web. Dacă continuați să navigați, considerăm că acceptați utilizarea lor.  Accept  More information