An şcolar 2021-2022

          În anul școlar 2021-2022 unitatea școlară funcționează în două corpuri de clădire: în clădirea principală se desfășoară cursurile pe două schimburi: primar/gimnazial și ADS,  iar în clădirea anexă își desfășoară activitatea grupele de învățământ preșcolar și clasele pregătitoare.

Resurse umane

Elevi

          În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 681 elevi provenind din circumscripţie, repartizaţi în: 5 clase preșcolari  din care 3 cu program normal si 2 cu program prelungit,  11 clase la ciclul primar şi în 10 clase la ciclul gimnazial, 1 clasă învățământ primar ”A doua șansă”, 6 clase învățământ secundar inferior ”A doua șansă”:

 • ...... preșcolari;
 • .... elevi ciclul primar;
 • ......elevi ciclul gimnazial;
 • ..... elevi înscriși în învățământul primar ”A doua șansă”;
 • ......... elevi înscriși în învățământul secundar inferior ”A doua șansă”

Cadre didactice

 • ........ cadre didactice titulare;
 • ....... cadre didactice suplinitori calificați.

Perfecționarea cadrelor didactice:

 • ....... cadre didactice au gradul didactic I;
 • ....... cadre didactice au gradul didactic II;
 • ... cadre didactice au definitivat;
 • ....... cadre didactice sunt debutanți.

Cadre didactice auxiliare:

 • 2 secretare;
 • 1 administrator financiar-contabil;
 • 1 bibliotecar;
 • 1 administrator patrimoniu;
 • 1 inginer de sistem.

Personal nedidactic:

 • 6 îngrijitoare;
 • 1 muncitor;
 • 2 paznici.

Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-o locație formată din doua corpuri de clădiri care au fost modernizate în anul 2012:

 • 19 săli de clasă pentru ciclul primar și gimnaziu;
 • 3 săli amenajate pentru clasa pregătitoare;
 • 4 săli de clasă pentru grădiniță;
 • 3 laboratoare;
 • 1 laborator de informatică;
 • 1 cabinet consilier școlar;
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală de festivităţi;
 • teren de sport renovat;
 • cancelarie şi birouri.

            Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală cu panouri solare și pompe de căldură, iluminat natural şi artificial.

            Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic:

 • 64 de calculatoare,
 • 24 videoproiectoare;
 • 20 ecrane pentru videoproiector;
 • 20 flipchart;
 • 16 imprimante.

Parteneriate

 • Primăria Vulcan;
 • Spitalul Municipal Vulcan;
 • Poliția municipiului Vulcan;
 • Clubul Elevilor Petroșani;
 • Asociația Adfaber;
 • Asociația Caritas Petroșani;

Oferim

o   O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor;

o   Asigurarea calității actului educational;

o   Pregătire suplimentară:

 • Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri;
 • Program de remediere școlară;
 • Program de pregatire pentru evaluarea națională.

o   Limbile străine care se studiaza în școală:

 • limba engleză;
 • limba franceză.

o   Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-şi forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumuseţile patriei noastre;

Clubul Kids in Tech (KIT) - un club de tehnologie (programare și robotică) gratuit, organizat cu ajutorul unui profesor coordonator in fiecare școala si liceu de stat din Romania! - parteneriat cu Asociația Adfaber.

o   Burse şcolare:

 • - Burse de merit;
 • - Burse de studiu;
 • - Burse sociale.

o   Rechizite gratuite elevilor proveniți din familii cu venituri mici;

o   Ajutor material (îmbrăcăminte, încălţăminte) pentru elevii proveniți din familii cu situaţii dificile;

o   Programul „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de calculatoare;

o   Programul ”Lapte+corn”;

o   Importante premii, diplome şi cărţi pentru elevii merituoşi;

o  Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, table magnetice, ecrane de proiecție și videoproiectoare în fiecare sala de clasă, laptop-uri, laboratoare dotate corespunzător;

o Cabinet de informatică cu rețea de calculatoare;

o Internet în toate sălile de clasă;

o Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi sportive;

o Participarea elevilor la spectacole și evenimente organizate cu diverse ocazii prin intermediul corului școlii ”Glasuri de argint”, coordonat de doamna profesoară Frigea Felicia;

o   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente, supraveghere video și acces control;

o   Crearea unei atmosfere plăcute în şcoală - sistem audio;

o  Comunicare permanentă cu părinții elevilor.

 

An şcolar 2020-2021

          În anul școlar 2020-2021 unitatea școlară funcționează în două corpuri de clădire: în clădirea principală se desfășoară cursurile pe două schimburi: primar/gimnazial și ADS,  iar în clădirea anexă își desfășoară activitatea grupele de învățământ preșcolar și clasele pregătitoare.

Resurse umane

Elevi

          În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 754 elevi provenind din circumscripţie, repartizaţi în: 4 clase preșcolari,  12 clase la ciclul primar şi în 11 clase la ciclul gimnazial, 1 clasă învățământ primar ”A doua șansă”, 6 clase învățământ secundar inferior ”A doua șansă”:

 • 78 preșcolari;
 • 299 elevi ciclul primar;
 • 253 elevi ciclul gimnazial;
 • 21 elevi înscriși în învățământul primar ”A doua șansă”;
 • 119 elevi înscriși în învățământul secundar inferior ”A doua șansă”

Cadre didactice

 • 34 cadre didactice titulare;
 • 16 cadre didactice suplinitori calificați.

Perfecționarea cadrelor didactice:

 • 19 cadre didactice au gradul didactic I;
 • 10 cadre didactice au gradul didactic II;
 • 9 cadre didactice au definitivat;
 • 4 cadre didactice sunt debutanți.

Cadre didactice auxiliare:

 • 2 secretare;
 • 1 administrator financiar-contabil;
 • 1 bibliotecar;
 • 1 administrator patrimoniu;
 • 1 inginer de sistem.

Personal nedidactic:

 • 5 îngrijitoare;
 • 1 muncitor;
 • 2 paznici.

Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-o locație formată din doua corpuri de clădiri care au fost modernizate în anul 2012:

 • 17 săli de clasă pentru ciclul primar și gimnaziu;
 • 3 săli amenajate pentru clasa pregătitoare;
 • 4 săli de clasă pentru grădiniță;
 • 3 laboratoare;
 • 1 cabinet de informatică;
 • 1 cabinet consilier școlar;
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală de festivităţi;
 • teren de sport renovat;
 • cancelarie şi birouri.

            Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial.

            Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic:

 • 64 de calculatoare,
 • 20 videoproiectoare;
 • 20 ecrane;
 • 20 flipchart;
 • 16 imprimante.

Parteneriate

 • Primăria Vulcan;
 • Spitalul Municipal Vulcan;
 • Poliția municipiului Vulcan;
 • Clubul Elevilor Petroșani;
 • Asociația Adfaber;
 • Asociația Caritas Petroșani;
 • ONG Parco Cavali Vulcan.

Oferim

o   O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor;

o   Asigurarea calității actului educational;

o   Pregătire suplimentară:

 • Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri;
 • Program de remediere școlară;
 • Program de pregatire pentru evaluarea națională.

o   Limbile străine care se studiaza în școală:

 • limba engleză;
 • limba franceză.

o   Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-şi forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumuseţile patriei noastre;

Clubul Kids in Tech (KIT) - un club de tehnologie (programare și robotică) gratuit, organizat cu ajutorul unui profesor coordonator in fiecare școala si liceu de stat din Romania! - parteneriat cu Asociația Adfaber.

o   Burse şcolare:

 • - Burse de merit;
 • - Burse de studiu;
 • - Burse sociale.

o   Rechizite gratuite elevilor proveniți din familii cu venituri mici;

o   Ajutor material (îmbrăcăminte, încălţăminte) pentru elevii proveniți din familii cu situaţii dificile;

o   Programul „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de calculatoare;

o   Programul ”Lapte+corn”;

o   Importante premii, diplome şi cărţi pentru elevii merituoşi;

o  Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, table magnetice, ecrane de proiecție și videoproiectoare în fiecare sala de clasă, laptop-uri, laboratoare dotate corespunzător;

o Cabinet de informatică cu rețea de calculatoare;

o Internet în toate sălile de clasă;

o Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi sportive;

o Participarea elevilor la spectacole și evenimente organizate cu diverse ocazii prin intermediul corului școlii ”Glasuri de argint”, coordonat de doamna profesoară Frigea Felicia;

o   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente, supraveghere video și acces control;

o   Crearea unei atmosfere plăcute în şcoală - sistem audio;

o  Comunicare permanentă cu părinții elevilor.

© 2023 - www.scoavi.ro
Folosim cookie-uri proprii sau terțe pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare web. Dacă continuați să navigați, considerăm că acceptați utilizarea lor.  Accept  More information