Şcoala

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011   descărcare

Contractul Colectiv de Munca 2017   descărcare

OMEN nr. 3382 24.02.2017 structura anului scolar 2017-2018   descărcare

structura anului scolar 2018-2019   descărcare

OMEN nr. 3027 completare ROFUIP 2018   descărcare

 

Cadre didactice

Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019   descărcare

Ordinea etapelor de mobilitate 2018   descărcare

 

Elevi

OM 4742 din 10.08.2016 - statut elevi 2016   descărcare

Admitere liceu 2018:

Ordinul MEN nr. 4795 din 31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019   descărcare

Admitere învățământ profesional 2018:

Ordinul MEN nr. 4795 din 31.08.2017 privind organizarea desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019   descărcare

Evaluare națională 2018:

Ordinul MEN nr. 4793 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 2017-2018   descărcare

Ordinul MEN nr. 4787 din 31.08.2017 privind aprobarea calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018   descărcare

© 2018 - www.scoavi.ro